ISO Irányítási Rendszereink

Tanusítvány

 

A Zoll - Sped Kft Integrált Minőség és Környezetirányítási Rendszer szerint folytatja működését.

Folyamatainkat az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerint a Certop Kft auditálja és tanusítja.

 

MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA


A társaság vezetése tudatában van annak, hogy az országok fenntartható fejlődését csak a makro- és mikroszintű  MINŐSÉG és KÖRNYEZETI politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg saját környezet politikáját. A ZOLL SPED Kft. minden tevékenységének állandó alkotórésze a  minőségi és környezeti szempontok figyelembevétele. A törvényi előírások betartása szükséges minimum, de nem állhatunk meg ezen a szinten.

 

 A minőség és környezet központú irányítási rendszer érvényessége a Kft. székhelyére telephelyére terjed ki. Arra törekszik, hogy a tevékenységeivel összefüggésbe hozható környezeti terhelés a lehető legkisebb és kezelhető legyen.

 

 Tevékenységeink:

 

 Vámszakmai szolgáltatások

 

 Tűz és robbanásveszélyes vegyi anyagok kezelését, tárolását, igény szerinti kiszállítás

 

 A társaság fontos célkitűzése ügyfelei megelégedettségének biztosítása és ezzel együtt tevékenységének folyamatos fejlesztése.

 A legfontosabb, hogy Társaságunk fejlődése során a raktározási lehetőségeit folyamatosan fejleszti, ezáltal képesek vagyunk a termék minőségi tárolására és a környezetszennyezés megelőzésére.

  • A termékeink, szolgáltatásaink magas színvonalon történő előállítása és folyamatos szinten tartása érdekében MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk, melynek egyik fontos alapelve, hogy folyamatszemléletű a működés menedzsmentje.
  • Az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány, a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos törvények és rendeletek előírásai szerint működünk.
  • A dolgozói felkészültség növelésével, motiválással az elkötelezett minőségi munkavégzést és dolgozóink környezettudatos szemléletét támogatjuk.
  • A fő cél a környezetszennyezés megelőzése, a mégis a keletkező szilárd és folyékony hulladékok csökkentése és szelektív gyűjtése.
  • A partneri viszonyokat ápoljuk, személyes jó kapcsolatokon és a rendszer működésén keresztül.
  • A ZOLLSPED Kft. a szolgáltatási tevékenységet az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végzi. Adatgyűjtést végzünk - szoftveresen támogatott és hagyományos módszerekkel - és az összegyűjtött tények alapján hozzuk meg döntéseinket, ezek végrehajtásához biztosítjuk a szükséges erőforrásokat. Rendszereinket és azok teljesítményét előre meghatározott időközönként értékeljük, fejlesztjük.

 

 Szombathely, 2017.09.30.

 Kuglicz J. Attila

ügyvezető